Heron Logo  

Hosting - Pomoc techniczna

Informacje podane niżej dotyczą konfiguracji usług hostingowych utrzymywanych na naszych serwerach:

Konfiguracja poczty

Konto typu POP3 można wybierać w przypadku, gdy będzie się z niego korzystać tylko na jednym urządzeniu (np. komputerze).
W przypadku korzystania z tego samego konta na więcej niż jednym urządzeniu (np. komputer i telefon) zalecane jest wybranie konta typu IMAP.

Konto POP3

Adres e-mail: <Twój adres e-mail>
Nazwa użytkownika: <Nazwa Twojego konta POP3>

Serwer poczty wychodzącej (SMTP): mail.heron.pl (port: 465)
Bezpieczne połączenie SSL/TLS: Włączone
Autoryzacja (Uwierzytelnianie) SMTP: Włączone (użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej)

Serwer poczty przychodzącej (POP3): mail.heron.pl (port: 995)
Bezpieczne połączenie SSL/TLS: Włączone

Konto IMAP

Adres e-mail: <Twój adres e-mail>
Nazwa użytkownika: <Nazwa Twojego konta IMAP>

Serwer poczty wychodzącej (SMTP): mail.heron.pl (port: 465)
Bezpieczne połączenie SSL/TLS: Włączone
Autoryzacja (Uwierzytelnianie) SMTP: Włączone (użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej)

Serwer poczty przychodzącej (IMAP): mail.heron.pl (port: 993)
Bezpieczne połączenie SSL/TLS: Włączone
Ścieżka IMAP: <pole puste>

Dostęp do poczty przez WWW

https://webmail.heron.pl/

Dostęp do paneli administracyjnych

https://panel.heron.pl/ - Zarządzanie kontami e-mail, aliasami i hasłami.
https://admin.heron.pl/ - Zarządzanie ustawieniami indywidualnego konta e-mail (przekierowania, zmiana hasła, ustawienie autoodpowiedzi, powiadomienia SMS).
© 1996-2022 HERON. Ta strona nie używa cookies.