Nowy program do obsługi poczty przez WWW


Od dnia 08-12-2019 dostępny jest nowy program do obsługi poczty przez WWW pod adresem: https://webmail.heron.pl.
Docelowo, do dnia 01-02-2020 zastąpi on używany do tej pory stary program dostępny pod adresem: https://poczta.heron.pl.

Stary program nie będzie już dostępny od 01-02-2020. Prosimy korzystać już wyłącznie z nowego programu.

Dane do logowania są identyczne jak do starego programu.
Po pierwszym zalogowaniu do nowego programu prosimy sprawdzić aktualność danych użytkownika w zakładce:

Ustawienia -> Tożsamości

Dostęp do poczty wysłanej starym programem oraz innych utworzonych folderów z pocztą jest dostępny po za-subskrybowaniu ich w zakładce:

Ustawienia -> Foldery (podfoldery w 'mail')

Kontakty są dostępne w zakładce:

Preferencje -> Kontakty

Reguły filtrowania poczty:

Preferencje -> Reguły filtrowania

Nowy program kontaktuje się z serwerem poczty wyłącznie poprzez protokoły IMAP i SMTP (wysyłanie).

Uwaga! Po pierwszym zalogowaniu się do nowego programu czas otwierania skrzynki z pocztą może potrwać do kilku minut. Związane jest to z indeksowaniem poczty przez nowy program przy pierwszym odczycie.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres: biuro@heron.pl.