Prywatna chmura

Przechowywanie, wpółdzielenie i udostępnianie plików w prywatnej chmurze

Web Hosting

Utrzymanie własnej domeny, poczty i serwera WWW (Wordpress, Joomla, MODX, HUGO i inne)

Administracja serwerów

Instalacja i administracja serwerów z systemem FreeBSD® oraz oprogramowania typu ‘Open Source’

Projekty programistyczne

Realizacja projektów programistycznych na systemy UNIX w językach C oraz Shell (platformy Intel/ARM)

Alternatywne systemy operacyjne

Doradztwo, instalacja, konfiguracja, wdrożenie i szkolenie w zakresie alternatywnych do Windows® i MacOS® systemów operacyjnych

Oprogramowanie ‘Open Source’

Doradztwo, wdrożenia i zarządzanie oprogramowaniem typu Open Source