O Firmie

Firma HERON została założona w styczniu 1996 roku przez Roberta Herona - absolwenta Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od samego początku działalność firmy skupia się na świadczeniu usług i rozwiązań związanych z internetem, intranetem i serwerami w oparciu o oprogramowanie typu ‘Open Source’ z ukierunkowaniem na klienta biznesowego i instytucjonalnego. Usługi i rozwiązania są świadczone głównie na bazie systemu operacyjnego FreeBSD.

Wieloletni, nieprzerwany okres działalności w tej dziedzinie pozwolił na zebranie wiedzy, doświadczeń i kontaktów, dzięki którym jesteśmy w stanie gwarantować usługi na wysokim poziomie technicznym i w szerokim zakresie zaspakajając nawet nietypowe potrzeby klienta.

Do świadczenia ww. usług posiadamy w 100% własne i niezależne zaplecze techniczne (własna serwerownia i sieć dostępowa ulokowane w ścisłym centrum Wrocławia) oraz oprogramowanie.