Hosting - pomoc techniczna

Konfiguracja poczty

Konfigurację konta e-mail typu POP3 zaleca się wybrać w przypadku, gdy będzie się korzystać z niego tylko na jednym urządzeniu (np. komputerze). W przypadku korzystania z tego samego konta na więcej niż jednym urządzeniu (np. komputer i telefon) zalecane jest wybranie konfiguracji IMAP. W obu przypadkach zaleca się korzystać z połączeń wyłącznie szyfrowanych (SSL/TLS).

Dane konfiguracyjne dla programu klienta poczty typu POP3:

Adres e-mail: <Twój adres e-mail>
Nazwa użytkownika: <Nazwa Twojego konta (nie jest to adres e-mail)>
Serwer poczty wychodzącej (SMTP): mail.heron.pl (port: 465)
Bezpieczne połączenie SSL/TLS: Włączone
Autoryzacja (Uwierzytelnianie) SMTP: Włączone (użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej)
Serwer poczty przychodzącej (POP3): mail.heron.pl (port: 995)
Bezpieczne połączenie SSL/TLS: Włączone

Dane konfiguracyjne dla programu klienta poczty typu IMAP:

Adres e-mail: <Twój adres e-mail>
Nazwa użytkownika: <Nazwa Twojego konta (nie jest to adres e-mail)>
Serwer poczty wychodzącej (SMTP): mail.heron.pl (port: 465)
Bezpieczne połączenie SSL/TLS: Włączone
Autoryzacja (Uwierzytelnianie) SMTP: Włączone (użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej)
Serwer poczty przychodzącej (IMAP): mail.heron.pl (port: 993)
Bezpieczne połączenie SSL/TLS: Włączone
Ścieżka IMAP:

Dostęp do poczty przez przeglądarkę WWW: Poczta przez WWW


Pomoc w zakresie pozostałych usług hostingowych

Prosimy o kontakt e-mailem lub poprzez formularz na stronie Kontakt.